กมธ.กฎหมายส.ส.ชงห้ามรณรงค์โหวตโน-ขนคนลงคะแนน

“ทวีศักดิ์” เผยกมธ.ก.ม.ส.ส.ถกครบทุกมาตราแล้ว ทำโพลก่อนเลือกตั้งต้องมีเหตุผล-หน่วยงานรองรับ ห้ามรณรงค์โหวตโน เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ที่รัฐสภา นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) แถลงว่า กรรมาธิการฯ พิจารณาครบทั้ง 178 มาตราแล้ว

โดยในวันที่ 27 ธ.ค.จะเป็นการสรุปการระดมความคิดเห็นของประชาชนจากเว็บไซต์ช่วงระหว่างวันที่ 13-27 ธ.ค. ทั้งนี้ กรรมาธิการฯ มีมติแก้ไขทั้งหมด 17 มาตรา อาทิ มาตรา 15 กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) อาจกำหนดวันเลือกตั้งใหม่กรณีมีเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ ซึ่งเดิมระบุว่ากกต.สามารถใช้เสียง 2 ใน 3 แต่กรรมาธิการฯ ไม่แน่ใจว่า 2 ใน 3 นั้นคิดจากอะไร จึงได้เพิ่มข้อความว่า “ให้ใช้เสียง 2 ใน 3 จากกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่คือ 7 คน นายทวีศักดิ์ กล่าวอีกว่า มาตรา 61 กกต.ไม่รับสมัครหรือไม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งเดิมให้ผู้สมัครยื่นร้องต่อศาลฎีกาภายใน 7 วันนับแต่ปิดรับสมัคร โดยกรรมาธิการฯ แก้ไขเป็นให้นับจากวันที่กกต.ไม่รับสมัครหรือไม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง มาตรา 74 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหรือการทำโพลที่มีลักษณะเป็นการชี้นำ กรรมาธิการฯ แก้ไขว่า การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในช่วงก่อนเลือกตั้งจะกระทำการได้ต้องมีเหตุผลและมีหน่วยงานรองรับ แต่หากไม่มีเหตุผล เป็นการจัดทำโพลขึ้นมาลอยๆ ไม่สามารถกระทำได้ มาตรา 75 ซึ่งเดิมระบุว่า การชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นส.ส.มิให้ถือว่าเป็นการใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้น กรรมาธิการฯ ได้ตัดวรรคดังกล่าวออกไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews