“พล.อ.ประวิตร” สั่งจัดเก็บข้อมูลชาวต่างชาติในไทย

“พล.อ.ประวิตร” สั่งจัดเก็บข้อมูลชาวต่างชาติในไทย พัฒนาระบบงานความมั่นคง ป้องกันอาชญากรรม-ก่อการร้าย

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ครั้งที่ 4/2561 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานการปฏิรูปด้านความมั่นคง การจัดเก็บข้อมูลชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยในประเทศไทย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย โดยขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงกำลังพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการติดตามชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยว นักลงทุน รวมถึงแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ซึ่งจะทำการเชื่อมโยงระบบจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกัน ตั้งแต่ที่เดินทางเข้าเมือง ที่พักอาศัย และอื่น ๆ

“ในระหว่างการพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลนี้ พล.อ.ประวิตร ได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านเทคนิคการเชื่อมโยงข้อมูล พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมาย เร่งรัดติดตามชาวต่างด้าวที่ไม่อยู่ในระบบ เพื่อมาดำเนินการให้ถูกต้อง และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปสำรวจการพักอาศัยของชาวต่างชาติด้วย ส่วนการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ไทยจะสามารถให้สัตยาบันเกี่ยวแรงงานบังคับ ฉบับที่ 29 ได้ในเดือนมิถุนายนนี้ โดย พล.อ.ประวิตร มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมกำชับว่ารัฐบาลจะไม่ยอมปล่อยให้มีการค้ามนุษย์เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่น เป็นที่ยอมรับของต่างชาติ อันจะเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม” พล.ท.คงชีพ กล่าว.-สำนักข่าวไทย