ส.อ.ท.คาดยอดขายรถยนต์ในประเทศปีนี้เกิน 9 แสนคัน

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเดือนมีนาคม 61 เติบโตทุกด้าน ทั้งยอดผลิตสูงสุดในรอบ 56 เดือน ขายในประเทศและส่งออกดีต่อเนื่อง คาดยอดขายในประเทศปีนี้เกิน 900,000 คัน ตอกย้ำอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยฟื้นแล้ว ยอดส่งออกทะลุ 1 ล้านล้านบาท

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รักษาการรองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเดือนมีนาคม 2561 ว่า ดีขึ้นอย่างมากทั้งด้านผลิต ขายในประเทศ และส่งออก โดยการผลิตมียอดสูงสุดในรอบ 56 เดือนนับจากปี 2556 ด้วยยอดผลิต 195,257 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 9.21 รวมช่วง 3 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-มี.ค.) ผลิตรวม 539,690 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 11.15 และจนถึงสิ้นปีนี้เชื่อว่าจะมียอดผลิตตามเป้าหมายที่ 2 ล้านคันได้

สำหรับยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนมีนาคมมีจำนวน 95,082 คัน ส่งผล 3 เดือนมียอดขายในประเทศรวม 237,093 คัน เนื่องจากมียอดขายจากงานมอเตอร์โชว์ถึงกว่า 35,000 คัน สูงกว่าเป้าหมายที่ผู้จัดงานประมาณการณ์ไว้และผลจากการลงทุนภาครัฐและการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล ขณะที่นักท่องเที่ยวยังเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยสูงมาก การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ การลงทุนเอกชน ที่เริ่มมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา เป้าหมายปีนี้น่าจะเกิน 900,000 คันได้

ส่วนยอดส่งออกเดือนมีนาคมทำได้ 110,946 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 4.7 การส่งออกโตเป็นเดือนที่ 5 เพิ่มขึ้นทุกตลาด โดยเฉพาะตะวันออกกลาง ตลอดปีนี้คาดว่าจะมียอดส่งออกรวม 1.1 ล้านคัน เมื่อรวมยอดส่งออกจักรยานยนต์ด้วยจะมีมูลค่าส่งออกรวม 1 ล้านล้านบาท ขณะที่ยอดผลิตรถยนต์เดือนมีนาคม 195,257 คัน ตลอดปีนี้น่าจะทำได้ตามเป้าหมาย 2 ล้านคัน . -สำนักข่าวไทย