กมธ.กฎหมายส.ส.ชงห้ามรณรงค์โหวตโน-ขนคนลงคะแนน

“ทวีศักดิ์” เผยกมธ.ก.ม.ส.ส.ถกครบทุกมาตราแล้ว ทำโพลก่อนเลือกตั้งต้องมีเหตุผล-หน่วยงานรองรับ ห้ามรณรงค์โหวตโน เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ที่รัฐสภา นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) แถลงว่า กรรมาธิการฯ พิจารณาครบทั้ง 178 มาตราแล้ว